Kategoriarkiv: Psykiatri

Skjulte dokumenter om alvorlige bivirkninger – Zyprexa

Zyprexa kan gi alvorlige, og i verste fall, dødelige bivirkninger.
FOTO: DARRON CUMMINGS / AP PHOTO

Legemiddelprodusent godtok rekordforlik i USA. Mange nordmenn bruker medisinen.

Et skred av pasientklager mot legemiddelkonsernet Eli Lilli førte til at selskapet ble saksøkt av 33 amerikanske stater. Pasientene hevder blant annet at de har utviklet diabetes etter å ha brukt Zyprexa, et legemiddel som brukes til behandling av schizofreni og bipolar lidelse.

Link til fler artikler om Zyprexa: https://borgeralliansen.wordpress.com/?s=Zyprexa

– Skjulte risikoen

Søksmålet gikk blant annet ut på ulovlig markedsføring og for å ha solgt preparatet til pasienter som ikke trengte det, skriver Helsebiblioteket.no. Ifølge the New York Times sitter avisen med dokumenter som viser at Lilly´s ledelse bevisst har holdt skjult risikoen for alvorlige bivirkninger av Zyprexa. Nå har Eli Lilly inngått et forlik og aksepterer å betale 62 millioner dollar til saksøkerne. Selskapet må også frigi alle forskningsresultater om Zyprexa.

John Lechleiter i Eli Lilly sendte en epost som tyder på at selskapet ønsker å rette seg mot ungdommer – selv om Zyprexa ikke skal brukes av barn og unge under 18 år. FOTO: DARRON CUMMINGS / AP PHOTO

Mye brukt i Norge

Forliket er ifølge the New York Times det høyeste et legemiddelfirma noen gang har betalt i en «state consumer protection case». I Norge er Zyprexa et mye brukt legemiddel. Tall fra Folkehelseinstituttet viser til 15 637 personer fikk minst én resept på Zyprexa i 2007 til en verdi av 178 millioner kroner. Da er ikke utdeling på sykehus, sykehjem og institusjoner inkludert.

Alvorlige bivirkninger

Bipolar lidelse blir ofte kalt den ukjente folkesykdommen, og stadig flere nordmenn behandles med medisiner, også Zyprexa. Så mange som 200.000 nordmenn har lidelsen , mener psykiatere, og legemiddelindustrien tjener på at stadig flere blir medisinert for lidelsen. Zyprexa er forbundet med en rekke bivirkninger, noen av dem er alvorlige og i verste tilfelle dødelige. – Zyprexa er et mye brukt legemiddel, og det er kjent at legemiddelet kan gi noen alvorlige bivirkninger. Blant bivirkningene er vektøkning, økt blodsukker og forhøyet kolesterol-nivå, samt bivirkninger i nervesystemet som svimmelhet og unormale,parkinsonlignende bevegelser, sier seniorrådgiver Kristin Thorseng Kvande i Legemiddelverket. I tillegg fører legemiddelet til økt dødelighet hos eldre demente, høyere innhold av fettsyrer i blodet, og er i tillegg forbundet med utvikling eller forverring av diabetes.

145 meldinger til Legemiddelverket

Legemiddelverket har mottatt 145 meldinger om bivirkninger siden Zyprexa ble godkjent i 1997. Helsepersonell har meldeplikt til Legemiddelverket ved mistanke om dødelige eller livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, og hvis det er mistanke om en ny type bivirkning som tidligere ikke er kjent. -I de 145 meldingene vi har fått, er det rapportert om 314 ulike symptomer eller reaksjoner. 66 prosent av bivirkningene er klassifisert som alvorlige. Hyppigst rapportert er bivirkninger i nervesystemet, som svimmelhet, kramper og parkinsonlignende symptomer sier Kvande. Interne dokumenter viser at Eli Lilly satset aggressivt på å få Zyprexa inn på markeder legemiddelet ikke er godkjent for, blant annet til medisinering av eldre pasienter med demens, ifølge the New York Times.

– Ville behandle ungdommer

Zyprexa er heller ikke godkjent til bruk på unge under 18 år. Studier på pasienter viste flere uønskede reaksjoner, blant annet vektøkning og forandringer i stoffskiftet. En intern epost tyder imidlertid på at selskapet vil overtale helsepersonell til å behandle ungdommer med legemiddelet, skriver avisen. – Siden vi nå snakker med barnepsykiatere og barneleger om Strattera (et annet legemiddel produsert av Eli Lilly, red.anm), må vi gripe sjansen til å utvide vårt arbeid med Zyprexa i ungdomsmålgruppen. Vi mister marked til Risperdal for behandling av «urolige barn» fordi Johnson & Johnson sitter på data vi ikke har, skriver Eli Lillys toppledere, John C. Lechleiter i eposten. I begynnelsen av oktober varslet Eli Lilly at Zyprexa vil bli merket med advarsel om risiko for vektøkning, økt blodsukker, forhøyet kolestrolverdi og andre stoffskifteproblemer. Til nå har selskapet hevdet at Zyprexa ikke avviker fra andre tilsvarende preparater når det gjelder bivirkninger.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Aftenposten
Randi Johannessen
Publisert: 13.okt. 2008
http://www.aftenposten.no/helse/article2709721.ece

Reklamer

Pilleskandalen ingen skriver om

Journalisten Alex Berenson i New York Times har i flere måneder skrevet artikler om den psykiatriske pilleskandalen til legemiddelfirmaet Eli Lilly, som også rammer tusenvis av nordmenn.

Link til fler artikler om Zyprexa: https://borgeralliansen.wordpress.com/?s=Zyprexa

New York Times finner skandalen så omfattende at avisen har forlangt en høring i Kongressen. Ikke en eneste journalist i Norge har tatt opp saken. Hva kommer det av?

Undertegnede har informert PULS i NRK, men redaksjonen er tydeligvis engstelig for å ta opp saken. Aftenpostens ledende helsejournalist, Anne Hafstad, er for flere uker siden orientert om skandalen gjennom en e-post fra undertegnede, men ingen ting er kommet på trykk. Statens legemiddelverk har heller ikke foretatt seg noe; et legemiddelverk der bukken passer havresekken.

Pilleskandalen dreier seg om nevroleptikumet Zyprexa som gis til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Nå avslører New York Times at legemiddelfirmaet bevisst har holdt tilbake opplysninger om hvor alvorlige følgesykdommene og bivirkningene kan være av Zyprexa. Disse opplysningene er framkommet ved rettssaker mot legemiddelfirmaet. Nå har legemiddelfirmaet gått med på å gi erstatninger på til sammen 500 millioner dollar til 28.500 mennesker i USA, og minst 1.200 søksmål er på gang. Følgesykdommene har blant annet vært diabetes og kraftig vektøkning på opp til 60 kilo i løpet av ett år.

I Norge brukte 14.500 mennesker Zyprexa i 2005, og daglig blir 12.500 nordmenn direkte eller indirekte tvangsmedisinert med Zyprexa, og det selges årlig Zyprexa for over 200 millioner kroner i Norge. I verden har over 20 millioner mennesker brukt Zyprexa siden 1996, og omsetningen ligger på verdensbasis på omkring 32 milliarder kroner.

Mediene er flinke til å demonisere og stigmatisere mennesker med psykiske lidelser, og mediene skriver også om ressursmangelen i psykiatrien, sjøl om det aldri har vært brukt så mange penger eller vært ansatt sa mange mennesker i psykiatrien. Innholdet i psykiatrien skrives det sjelden eller aldri noe om, enda både pasienter, pårørende og noen ansatte lenge har krevd en fagetisk debatt om psykiatrien og en offentlig granskingskommisjon.

Nå har mediene en god anledning til å skrive om pillepsykiatrien og dens livsødeleggende konsekvenser. Likevel holder alle kjeft. Skyldes det at samfunnet og mediene fortsatt betrakter mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer som «sinnssyke» og annenrangs mennesker?

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Journalisten
Lars Olle Engaas, frilansjournalist
02.03.2007
http://www.journalisten.no/story/44482

Lykkepiller er lobotomi

LOBOTOMI: Lenge kuttet man fysisk forbindelsen mellom hjernehalvdelene og sløvet på den måten pasienten. Kritikere av dagens pillebehandling av mennesker med depresjoner mener de såkalte lykkepillene har en tilsvarende effekt.
Foto: SCANPIX

– Gruppe 1 –>Å bruke lykkepiller gjør det samme med hjernen som å bli lobotomert. Ingen bør bruke medikamentene. Dette hevder psykolog Ellen Kolsrud Finnøy i ei bok som kom ut denne uka.

I «Dødelig terapi» som kommer ut på Universitetsforlaget, tar psykolog Ellen Kolsrud Finnøy for seg behandling med medikamenter og elektrosjokk i psykiatrien. Liknende bøker utgitt i blant annet USA har skapt store diskusjoner.

– Jeg vil sette søkelyset på den behandlingsmodellen som preger psykiatrien og medisinen. Mennesket blir sett på som en maskin som kan manipuleres i en retning. Dette har en utbredelse langt utover institusjonene, sier Finnøy.

I boka fokuserer hun mye på suksessen «lykkepillen», som ofte skrives ut på legens reseptblokk. Finnøy mener den best illustrerer psykiatriens behandlingsmodell, og hun setter likhetstegn mellom narkotika og lykkepiller.

– Ecstasy, kokain og amfetamin er stoffer som ved kort tids bruk kan heve folks ytelsesnivå, og man kan se at de har en forførende virkning. Samme virkning kan lykkepillen ha, men skadene og avhengigheten kommer raskt, hevder psykolog Finnøy som driver privatpraksis i Oslo, og som har erfaring fra voksenpsykiatrien.

Eventyrlig 
SSRI, den nye gruppa antidepressiver eller såkalte «lykkepiller», opplever en økende og eventyrlig omsetning. Landets tre mest solgte lykkepiller, Cipramil, Seroxat og Zoloft, hadde en omsetning på 250 millioner kroner i 1999, viser tall Dagbladet har hentet inn.

KRITISK: – Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen, sier psykolog Ellen Kolsrud Finnøy.
Foto: EIVOR ERIKSEN

Psykologen har tre hovedpåstander som hun mener å kunne dokumentere:

  • Lykkepillene skaper ofte det de skal kurere, blant annet panikk, tilbakevendende depresjon, angst og stress.
  • De kan gi kronisk tretthet, en sløv, lobotomiliknende effekt, og medføre grunnhet i personligheten.
  • De øker aldringen og kan føre til hukommelsestap og alvorlig sykdom.- Før ble antidepressiver primært brukt i tungpsykiatrien. Det er bemerkelsesverdig at de nye antidepressivene sprer seg til store grupper av befolkningen.– Tynt grunnlag 
    – Ved de nye lykkepillene er poenget å heve serotoninnivået i hjernen. Samtidig innrømmer fagekspertisen at vi ikke vet hva depresjon kommer av og dermed ikke hva vi skal behandle med. Utviklingen bygger på et tynt grunnlag, sier hun, og hevder at medikamentene hindrer overføringer til framre regioner av hjernen, og at en robotliknende tilstand fremmes.– Men mange trenger da medikamenter?– Jeg mener ingen trenger dem. Man må heller arbeide med å gi folk innsikt i egne problemer, sier psykologen.

     

«Lykkepiller» er blitt klengenavnet på den nye generasjonen antidepressive medikamenter.

Pillene skal hjelpe mot depresjon, angst, spiseforstyrrelser, narkolepsi og andre psykiske lidelser.
Flere slike piller er i salg i Norge. De nye antidepressive medisinene som er godkjent av Statens legemiddelkontroll i Norge, er: Seroxat, Cipramil, Fontex (Prozac), Zoloft og Efexor.

 

– Burde aldri vært utgitt
– Ei bok som dette burde kanskje aldri vært utgitt. Den kan trolig gjøre mer skade enn gagn, mener professor i psykiatri Odd Lingjærde ved Gaustad sykehus.
Lingjærde har ikke lest Ellen Kolsrud Finnøys bok, men debatterte heftig med henne i media rundt tre år tilbake.

– Hvis mennesker på grunn av det Finnøy skriver slutter med medikamenter, vil de kunne skli tilbake i en depresjon med økt fare for selvmord, sier Lingjærde.

– Blant folk med alvorlige depresjoner ender 10- 15 prosent sitt liv med selvmord. Antidepressiva kan ofte forhindre det, sier psykiatriprofessoren. – Det er aldri vist at antidepressiva fører til varig hjerneskade, sier Lingjærde.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Dagbladet
VIGDIS ALVER
Publisert søndag 03.12.2000
http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/12/03/231138.html