Kategoriarkiv: Parti program fra Borgerpartiet

Sammenheng mellom boligbygging og borgerlønn – Borgerpartiet

TO STORE REFORMER: BOLIG OG BORGERLØNN
BORGERPARTIET BP vil reformere samfunnet ved å sette i gang to effektive tiltak, og det er:
-storstilt BOLIGUTBYGGING av utleieboliger for unge og lavtlønnede
-innføre BORGERLØNN som en garantert, leveverdig og ubetinget ytelse.

Disse to reformene vil få store positive konsekvenser på en rekke områder. Først og fremst betyr det at alle enslige og familier, uansett livssituasjon, skal ha et trygt og godt hjem og råd til å betale boutgiftene. Studenter skal være sikret en lavkostnads studentbolig under studietiden.
Trygghet for bolig og økonomi vil føre til langt bedre psykisk folkehelse, færre skilsmisser og skilsmissebarn, færre barnevernssaker, etc. Dette betyr enorme økonomiske besparelser og et langt triveligere samfunn for store og små.

Les videre

Reklamer

Borgerpartiet for storstilt boligutbygging

De siste tjue årene har regjeringspartiene bevisst drevet en boligpolitikk som har ført til høyest mulig boligpriser for landets borgere.
Boligpolitikken til disse «Høy-boligprispartiene» går ut på å beslaglegge landområder og tomteareal og forby utbygging med diverse påskudd, som markagrensa o.l, for så å frigi bare et fåtall tomter ad gangen, slik at boligutbyggingen hele tiden holdes på et labert nivå. Samtidig pøses på med innvandring og inntak av utenlandsstudenter, for å skape befolkningstetthet. På den måten skapes boligmangel og prisene presses oppover.

Dette er venstresosialistisk fundamentert politikk, som historisk bygger på kommunistisk ideologi, med det formål at staten skal ha kontroll og eierskap over hele landet vårt, og på den måten oppnå økonomisk kontroll over norske borgere. Tomt og bolig blir en luksus som bare de pengesterke skal få, mens andre ikke får ta del i landet. Spesielt unge skal måtte slave for pengesystemet for å oppnå livsvilkår i eget land.
Det fungerer som en pyramide hvor verdier flyttes fra de med lav inntekt nederst i pyramiden og oppover i systemet til de allerede rike, -fra de unge og oppover til de eldre. Unge må sette seg i stor gjeld og betale millioner for gamle husbankhus som besteforeldregenerasjonen har fått nesten gratis. Bostøtte og boligtilskudd er en massiv strøm av penger som flyttes fra statskassa, via de unge, og rett i lomma på hushaier og eiendomshavere. Hospitseiere som huser sosialklienter tjener seg søkkrike på penger fra statskassa. Studenter må gi mer enn halvparten av studielånet sitt til hushaiene, og det er penger de selv må betale tilbake med renters rente i kommende tretti år.
Klasseskillet i Norge bare øker, og det er de unge og fattige som betaler for de rikes fest.

Situasjonen er prekær for alle de tusenvis av norske borgere, unge, enslige og småbarnsfamilier, som er ekskludert fra boligmarkedet pga de høye boligprisene, eller strever med å betjene høye huslån og står i fare for å bli gjeldsoffer. I 2008 mistet nesten 15.000 norske familier sine hjem i tvangsauksjon, og med de konsekvensene det medfører av skilsmisser, barnefordelingssaker og barnevernssaker, psykisk lidelse, alkoholisme og selvmord.
I Norge blir den lille mann i gata gjort til gjeldsoffer, ruinert for hus og hjem og med restgjeld oppetter ørene, med den totale håpløsheten det betyr. Mens i andre land, som for eksempel USA, kan mennesker gi både hus og lån tilbake til bankene dersom de ikke klarer å betale, og gå ut av eieforholdet i null.  Det er en grotesk behandling av norske borgere.
Borgerpartiet vil ha storstilt boligutbygging med tilhørende infrastruktur for alle unge og lavlønnede.
Borgerpartiets viktigste kampsak er boligpolitikken!