Kategoriarkiv: Menneskerettigheter

– Tidenes dårligste satsning på rusfeltet

UTSATT: Erling Pedersen (innfelt), leder i Fagrådet innen rusfeltet i Norge, reagerer blant annet på det han mener er manglende satsning på å få ned de høye tallene på overdosedødsfall i Norge. Bildet er tatt i Oslo i fjor sommer – der flest overdosedødsfall har funnet sted de siste årene. Foto: HELGE MIKALSEN, VG / Fagrådet innen rusfeltet i Norge

(VG Nett) Fagrådet innen rusfeltet i Norge mener regjeringen overhodet ikke følger opp lovnadene om å styrke arbeidet på rusfeltet.

I juni la regjeringen frem stortingsmeldingen «Se meg!», som var den første som omfattet alkohol, narkotika og doping noensinne.

Her ble det presentert en rekke tiltak og mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk de kommende årene.

Derfor hadde både Fagrådet innen rusfeltet i Norge og rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, ventet seg betydelige midler som oppfølging på stortingsmeldingen.

– Småpenger

Men lederne i de to organisasjonene satt skuffet tilbake da finansminister Sigbjørn Johnsen løftet på budsjetthatten i Stortinget mandag.

– Dette er tidenes dårligste satsning på rusfeltet, mener leder Erling Pedersen i Fagrådet innen rusfeltet i Norge.

Rusfeltet får 45 millioner ekstra utover dagens rammer i budsjettet for 2013, som står i sterk kontrast til de rundt 140 millioner kronene som er blitt bevilget ekstra i snitt per år siden 2005. Tidligere regjeringer har gitt opptil 200 millioner ekstra per år, ifølge NTB.

– 45 millioner i økte midler til rusfeltet er i dagens ruspolitiske situasjon småpenger. Budsjettet fremstår også som veldig dårlig i forhold til å gi grunnlag for en ny ruspolitikk og den uttalte satsningen på mer av det som virker, sier Pedersen til VG Nett.

SKUFFET: Generalsekretær Anne Karin Kolstad i Actis. Foto: ACTIS

Ikke lenger øremerket

Generalsekretær Anne-Karin Kolstad i Actis lurer også på hvor det blir av de økonomiske midlene.

– Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding tidligere i år, som vi syntes var veldig bra. Men det følger jo ingen penger med, sier Kolstad oppgitt.

Hun reagerer også på at 333 millioner som tidligere har vært øremerket til rusfeltet i kommunene, ikke lenger er fastlåst til dette feltet.

– Vår erfaring tilsier at når pengene ikke blir øremerket, så blir de i alle fall ikke brukt på rusfeltet. Dette rimer ikke med regjeringens plan om å bygge opp feltet, sier Kolstad til VG Nett.

Vil ha overdose-straksplan

Pedersen i Fagrådet setter på sin side spørsmålstegn ved det han mener er manglende satsning på å få ned tallene på overdosedødsfall, der Norge ligger i Europa-toppen. Han mener beløpet på 10 millioner som er satt av til en strategiplan burde vært mangedoblet og brukt til en straksplan.

– Det virker som de ikke har en visjon om å få det ned på null en gang. Regjeringen vil ha null dødsfall på veiene, men interessen er tydeligvis ikke den samme for rusmisbrukere, sier han.

– Hva ville gjort dere fornøyde med det totale budsjettet på rusfeltet da?

– Hadde man tatt Stoltenbergutvalget sin tiltaksliste og gjort det som stod i den første Soria Moria-erklæringen på rusfeltet, så hadde man hatt en kjempebra nasjonal satsing. Det hadde vært en veldig god start for å komme på offensiven i ruspolitikken, sier Pedersen.

– Minst en milliard

Actis-generalsekretær Kolstad på sin side, tallfester sitt ønske i større grad:

– Det måtte vært satt av minst en miliard. Vi henger såpass langt tilbake. Det har vært snakket om en stadig større satsning, men igjen ble det dårlig med penger, sier hun, og legger til:

– Denne gangen hadde jeg virkelig tro på penger, etter den rusplanen som ble lagt frem i sommer.

VG Nett har tross gjentatte forsøk ikke lyktes i å få en kommentar fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
VG NETT
Av Bjørn-Martin Nordby
Publisert 09.10.12
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10054621

Reklamer

GJELD OG SKYLDIGHET – Mange gjelds slaver i Norge – Verdens rikeste land

HARD VALUTA BLE TIL BLØTE BOBLER SOM SPRAKK

FINANSKRISEN ER EGENTLIG IKKE ET PROBLEM. DEN ER HELLER LØSNINGEN PÅ ET MYE STØRRE PROBLEM SOM GÅR LANGT TILBAKE I TID

Litt for sent har verden plutselig oppdaget at den er tatt på senga. Noen har meget bevisst, langsomt og sikkert ført oss alle inn i en situasjon der vi sitter med mer gjeld enn vi kan betjene. Selvsagt er ikke alle individer satt i like stor økonomisk gjeld, men som kollektiv menneskehet, er vi samlet blitt så gjeldstynget at det kan bety et gedigent paradigmeskifte. En ganske ny og annerledes verden enn den vi er vant til. Selv om dette er åpenbart, er det likevel mange individer som fortsatt raver videre i søvne og ikke aner noen verdens ting om hva som foregår.

Makten og pengene har lenge gått hånd i hånd for å oppnå et definert mål: Å føre den ustyrlige menneskehet til større lydighet, dvs. innføring av et nytt tyranni. Verden vil etter deres mening fungere bedre med en herskende elite og med resten som slaver.

Når man skaffer seg gjeld, gjør man seg til slave til gjelden er betalt. Med kredittkort er man kontinuerlig slave, noe American Express og andre spekulanter har forklart som økonomisk frihet og velstand for å skaffe seg flere slaver. Finansboblen sprakk for flere år siden og Wall Street såvel som London City har fått føle presset. Plutselig har spekulantene også fått føle at ikke alt har gått som planlagt likevel. De har gravd en grav for andre, men faller selv i den, det vil si at vi alle plutselig er blitt fanger av systemet.

Verdens styrtrike elite har for sent oppdaget at milliardene deres kan bli verdiløse dersom det ikke finnes et fungerende marked. Liksom Kina også har fått problemer fordi Amerika og Europa ikke kjøper like mye av deres krimskrams som før fordi så mange i Vesten er blitt arbeidsløse og plutselig fattige uteliggere.

Kredittverdighet har vært ansett som noe attraktivt å være stolt av. Men nå viser dette fenomen seg å være som en giftig slange som biter slangetemmeren. Kreditt har vært et bedrag som har ført de fleste inn i den situasjon de er kommet i. De har blitt lokket til å leve over evne, lurt til å tro på at en godt betalt jobb løser alle problemer og at alt de på forhånd forbruker, vil kunne betales senere. Denne løgn har de fleste trodd på – til nå.

Det som nå skjer, er ifølge mange forståsegpåere en nedsmelting av verdens økonomi og denne utvikling kan lett komme helt ut av kontroll. De rike er derfor meget nervøse, men for de fattige er det ikke et like stort problem. De er vant til å ha det slik, men får selvsagt føle de langsiktige følgene av det som skjer. Industrien kan stagnere, produksjonen bli redusert eller stoppe opp, med ytterligere permiteringer og oppsigelser, konkurser og oppkomst av spøkelsesbyer. Butikkenes hyller blir tømt og ikke fylt opp. Matrasjonering og manglende kunnskap om dyrking av egen mat vil lett kunne føre til desperasjon, horder av sultne mennesker som røver til seg det de finner. Hvis du tror dette bare er fri fantasi, følger du dårlig med og ser ikke skogen for bare trær.

Alle vet at gjeld er skyld og at skyldfølelse er vond å bære på. Derfor er påføring av gjeld og skyld så effektivt for å holde folk fanget og under kontroll. Det slaveri som mange spår vil komme, er nettopp som et resultat av bevisst påført skyldfølelse, iscenesatt av politiske og økonomiske krefter ute i kulissene.

Men visste du at også den religiøse verdens ledere benytter seg av dette knepet for å holde på sine tilhengere som derfor også er fanger i sine forskjellige religiøse systemer? De pålegger sine medlemmer å leve opp til tradisjoner og ritualer, visse lover regler, religiøse koder, gjerninger og offer, kun i den hensikt å få dem til å se at de ikke strekker til og derfor får en sterk skyldfølelse.

Et av de stekeste virkemidlene er det rådende religiøse synet på sex. Et tabu og fy skam og det som verre er. Denne viktige livsdriften er imidlertid gitt oss i gudegave for at livet på jorden skal fortsette. Skyldfølelse og skam omkring sex ble introdusert allerede i Edens hage. Adam og Eva følte seg plutselig nakne. Men da sa Gud: «Hvem har sagt at du er naken?» Det må ha vært slangen alias djevelen som allerede så tidlig i historien ville føre fok i slaveri ved skyldfølelsens mektige kraft.

Både mennesker og dyr, ja selv planter har et seksuelt liv. Alt normalt liv vil av naturen søke å formere seg. Det var et gudommelig påbud fra begynnelsen av: «Bli mange og oppfyll jorden!»

Sex er derfor en gudgitt uimotståelig kraft som dog er forsøkt temmet av maktsyke religiøse ledere, men når det gjøres ved f.eks. krav om sølibat og avholdenhet, kan det blomstre opp i hemmelighet og føre til overgrep av mange slag, spesielt mot barn. Dette har skapt veldige overskrifter og mange kirker og menigheter er blitt rystet av enorme skandaler og erstatningskrav.

Psykopater er eksperter på å påføre sine offer skyldfølelse for å få makt over dem. Verdens politiske, økonomiske og religiøse ledere er derfor ikke så rent lite psykopatiske der de hater å bli kritisert og gransket, men i stedet prøver å tvinge sine flokker til enda større lydighet. Jeg for min del har sett dette bedraget og tar avstand fra alt og alle som lukter av det å påføre noen skyldfølelse for å få makt over dem.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Roald Amundsen
Søndag 12. august 2012
http://www.fagervoll.info/36727425

Skammelig og uverdig av Norge – Komplottet mot Arvid Birkeland

Over elleve år i fengsel i Brasil. Det er foreløpig fasit etter at Arvid fikk dommen for hvitvasking av penger der.

Økokrim i Norge sier klart og tydelig at Arvid har hatt legale og beskattede midler som han førte over til Brasil, men de tok aldri bryet med å forsikre seg om at dommeren i Brasil virkelig fikk de rette opplysningene. Heller ikke i så tydelig form at det ikke kunne misforstås, bl.a ved å oversette alle saksdokumenter.

I stedet har Økokrim, diverse justisministere og representanter for utenriksdepartementet i 5 – FEM – år konsentrert seg om å fraskrive seg ansvar, bortforklare sine muligheter for å hjelpe, og vasket sine hender titt og ofte.

Statsadvokat Kavlie i økokrim har i radiointervju bedyret at de IKKE har noen grunn til å mistenke Arvid for noe slikt, og det er vel og bra. Men å signere en utskrift av dette intervjuet oversatt til portugisisk, det ville han ikke. Selv ikke etter at Arvids advokat i Brasil hevdet at et slikt signert dokument fra en norsk statsadvokat nærmest kunne sette Arvid fri på dagen.

Vi har i fem år vært vitne til en tragisk farse der norske myndighetspersoner har inntatt roller som unnalurere, livende redde for å ta ansvar for egne tidligere handlinger.

Skammelig forsømmelse.

Adresseavisens leder i dag kaller det for grov ansvarsfraskrivelse og skammelig norsk forsømmelse. De skriver videre at engasjementet til Arvids støttespillere i Norge “preller av på utenriksminister Jonas Gahr Støre, justisminister Grete Faremo og andre myndighstspersoner som faktisk har makt til å påvirke prosessen. Det er påfallende hvordan de lukker øynene og holder for ørene i denne saken.”

Vi kunne ikke vært mere enig. Adresseavisen slår hardt og treffer mange spikre på hodet i dag. De skriver videre at ” Sivilombudsmannen har tidligere påpekt at Økokrim ikke har gjort noe direkte galt. Selv om det er riktig, er det grunn til å klandre politi- og påtalemyndighet for at Birkelands rettssikkerhet ikke er ivaretatt. Iveren etter å finne bevis mot Birkeland var det ingenting i veien med. Viljen til å formidle bevis til brasiliansk påtalemyndighet som taler i Birkelands favør, har vært helt fraværende.”

Les hele lederen her: 

Les artikkel i NRK her

Uvirkelig

Vi som har fulgt saken tett i noen år har underveis mange ganger måttet gni oss i øynene og spørre oss selv om vi faktisk så og hørte riktig. Vi er vant til at privatpersoner noen ganger inntar feige, usanne og steile holdninger når de blir konfrontert, men at representanter for norske myndigheter – faktisk et bredt politisk og administrativt panel på toppnivå – viste samme nykker, da trodde vi det først ikke. Vi VIL ikke tro det, fordi vi er glad i landet vårt. Vi VIL ikke tro det fordi Norge er et godt land å bo i, uten korrupsjon og annet riff raff . Vi VIL at det fortsatt skal være slik. Vi VIL IKKE oppdage feighet, unnaluring og ansvarsfraskrivelser i bøtter og spann.

Men vi måtte krype til korset og innse det. Innse at ideen om et trygt, rettferdig og medmenneskelig statsapparat og toppolitikere var en illusjon. Innse at kjeden ikke er sterkere enn det svakeste leddet, og det svakeste leddet i statsapparatet er mennesker som av ulike årsaker ikke VIL. De vil ikke høre, de vil ikke se, de vil ikke, vil ikke, vil ikke.

Vi har skammet oss på Norges vegne flere ganger når vi har sett og hørt disse representantene for oss som nasjon i denne saken. For vi soler oss også av og til i glansen av landet vårt som en forkjemper for rettferdighet og medmenneskelighet rundt om på vår vakre klode. Det føles som velvære noen ganger når Norge blir rost opp i skyene for sitt store globale hjerte. Mange av oss liker å kjenne denne varmen som brer seg i brystet når det lille landet vårt får heltestatus på store internasjonale arenaer.

Nå føles hele greia skammelig, det gir flau og besk smak i munnen. Vi har fått noen glimt bak fasaden og oppdaget at mye bare er kulisser. Det som smerter mest er kanskje at noen få enkeltpersoner – en statsadvokat i Økokrim først og fremst, og tre justisministere – med litt ekstra innsats og et pennestrøk kunne ha rettet opp situasjonen helt for Arvid.

Statsadvokat Kavlie: Hadde du stått ved de ordene du fremførte i NRK, og underskrevet avskriften av intervjuet , så kunne 5 års mareritt for en liten familie langt borte fått en brå og lykkelig slutt. Det hadde kostet deg så lite, så lite. Om det mot formodning ikke hadde ført helt frem, så hadde du i hvert fall prøvd. Du hadde vist at du VILLE rette opp fadesene deres.

I skrivende stund tenker jeg: Vil vi ha slike mennesker i maktposisjoner i landet vårt? Det paradoksale er at alle de med makt som nekter å hjelpe Arvid, faktisk blir lønnet av penger som også Arvid betalte i skatt, moms og andre avgifter i de årene han hadde store inntekter i Norge.

Rotet seg bort

Arvid har ikke “rotet seg borti noe” i utlandet, slik mange gjør, og som norske myndigheter jevnlig prøver å hjelpe. Arvid har blitt fratatt alt han eier, sittet i husarrest med ingen muligheter til å tjene til livets opphold for seg og familien i 5 år fordi ØKOKRIM rotet seg borti noe.  Økokrim rotet seg borti en sak fordi de ikke ga fullstendige og riktige opplysninger når de ble bedt om det for mange år siden. De rotet seg enda mere bort da de begynte å vaske hendene sine i stedet for å ta affære og rette opp fadesen med feilinformasjon om Arvids inntekter og formue som lovlig ble overført til Brasil.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har rotet seg bort. De har, på samme måte som Økokrim, vært mest opptatt av å vaske hendene sine i stedet for å skjære igjennom og ta affære. Det kunne de ha gjort, for det har de myndighet til. Men de ville ikke. De vasket hender i stedet. Til og med på Stortingets talerstol har to justisministrer stått og vasket hender i denne saken. Flere ganger, faktisk.

Rydd opp etter dere!

Dommen til Arvid kan heldigvis ankes. Hvis ikke så vet jeg ikke hva jeg ville gjort – jeg frykter for at jeg hadde dratt til Tigerstaden og foretatt meg dumme ting. I ren frustrasjon over en uverdig statsadministrasjon som skuffer meg så enormt.

Nå har dere én sjanse, folkens: Kavlie i Økokrim, justisminister Faremo og utenriksminister Gahr Støre. Skjær i gjennom, bruk de veiene og midlene dere har til rådighet og rydd opp etter dere! NÅ!

Hvis ikke så står dere samlet til ansvar for 5 års smerter etterfulgt av 11 års lidelse i et brasiliansk fengsel for en uskyldig nordmann. Dere står også til ansvar for hans familie, som lider like mye som Arvid. Men dere har denne ene sjansen. Etter ankesaken er det for sent.

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
Støttegruppen for Arvid Birkeland
04/07/2012
http://hjelparvid.com/skammelig-og-uverdig-av-norge/