Kategoriarkiv: . Info fra Borgerpartiet

NY BLOGG SIDE!!!!!

Nå har vi opprettet en ny blogg side som er rettet mot Borgerpartiet som jeg har blitt meed på å bygge opp etter jeg startet denne bloggen.

Her er linken til den nye siden: http://borgerpartiet.com/

Reklamer

Underskriftskampanje (VENNLIGST DEL DETTE MED DINE VENNER)

For å kunne delta i kommende valg må vi registreres som et politisk parti, og for dette trenger vi så mye som 5000 underskrifter. Det er ganske mange underskrifter vi må ha og tiden er kort. Så hver eneste underskrift teller mye for oss, så hvis du kan være med å gi din underskrift, så sier vi takk for det! 😉

Her er link til å finne vårt parti program:
http://borgerpartiet.com/

Her er vår Facebook gruppe:
http://www.facebook.com/groups/386985903641/

.
.
Underskriftene må skrives ut, signeres for hånd, og sendes pr post eller e-mail for de som har skanner. Vennligst følg denne linken:
http://www.facebook.com/groups/386985903641/10151470432213642/

Eldreomsorg – Åpent brev til ordføreren i Auskog Høland kommune og andre politikere

Pårørenderollen, i hvilket lovverk er det forankret mon tro?

Vi liker å spille en rolle i livet, oppleve ros og mening med livene våre. Det tror jeg er gjengs, uansett opphav, utdanning, etnisk tilhørighet, eller religions tilhørighet. Det handler rett og slett om vårt menneskeverd. Vi trenger å bli sett, hørt og respektert, det er en menneskerettighet. For ikke å snakke om at det er god moral i det. En god grunnleggende holdning som ligger til grunn for å ha det godt i det samfunnet vi lever. Medmenneskelighet og menneskelighet gror det samfunnsnormer ut av over tid.

Så hvordan er det å bli gammel i denne kommunen, og bli hjelpetrengende å være prisgitt andres holdninger, deres fagelige kompetanse og kommunens økonomi? Den fjerde fattigste i landet! Det er 338 fra toppenlista det! Blir man møtt med et trekk på skulderen, likegyldighet og “det er ikke noe vi kan gjøre noe med” holdning, eller at systemet er bare sånn! Sånn har vi alltid gjort det! Regide systemer, uten nytenking, kreativitet, innovasjon, eller VILLIGHET til å prøve ut nye ting! Utvikling? Bondelandet? Er det en type apati i det?

Jeg vet en ting sikkert, jeg ville aldri velge å bli gammel her, basert på at jeg de siste 10 år har fått oppleve eldrepolitikken i praksis, i forhold til at mine foreldre har slått seg ned her. De er gamle, syke og hjelpetrengende. Jeg har slått flere slag for de, siden de “bare”har meg som er engasjert i deres ve og vel, og forsøkt å være opplysende i forhold til å bidra med opplysninger i forhold til de. Jeg har intervenert de gangene jeg har blitt ringt etter, etter beste evne, og med en solid kunnskap inn i det! MEN, blir jeg som nærmeste pårørende respektert, eller hørt? NEI, og atter nei!
Det er frustrerende det, og brudd på pasientrettighetsloven.

Den har faktisk i kapittel 3, som omhandler RETT til MEDVIRKNING og INFORMASJON, en paragraf, nr 3, i dette 9 kapittelets lange lovverket som kom ut i 1999. LOV om PASIENT OG BRUKERRETTIGHETER, heter den.
Så er lovverket for dårlig? ER holdningene for dårlig, eller hva er feil? Det kapittelet jeg refererer til gir rett til medvirkning og den paragrafen gir meg rett til informasjon.
Da burde også min vurdering ligge til grunn for medvirkning. Enten jeg i den sammenhengen, er pårørende eller bruker som pasient! Det er ett fett, i forhold til pasientrettighetsloven i mitt tilfelle, i.o.m at mine foreldre ikke kan ivareta sine interesser.

Jeg liker ikke brudd på lovverk, og heller ikke inkompetanse, fra-skrivning av ansvar, feighet, eller systemfeil. Til det har jeg en nulltoleranse! Et sånt samfunn vil jeg ikke være del av, makter det ikke, det fungerer rett og slett for dårlig, og situasjonen jeg nå befinner meg i er direkte farlig. Den er preget av kameraderi, korrupsjon eller rett og slett likegyldighet?

Jeg har i prosessen for å stå opp for rettigheter her, og ikke på vegne av meg selv, men mine foreldres, møtt veggen gang etter gang. Men, jeg har bevart min integritet, jeg vet forskjellen mellom riktig og galt, og tenker bare på dem, de fattige små, her vil jeg ikke bli gammel. Men, jeg fortsetter å kjempe min kamp for sikkerheten på sykehjemmet for de det gjelder. Og, med det mine foreldre i første rekke. For de har ingen andre enn meg, som sitter klistra oppetter veggen, stigmatisert, og uglesett. Men, den rollen tar jeg som PÅRØRENDE, og jeg vet at jeg har pasientrettighetslovverket i ryggen, som gir brukermedvirkning til pårørende under særskilte omstendigheter, når pasienter er demente o.l. Det er da gjennom informasjon til pasient/pårørende at man skal ha en reell medvirkning. Så derfor hevder jeg på mine egne vegne og på mine foreldres vegne, hva VI vil. Det er en rett vi har! BRUKERMEDVIRKNING.

Jeg lurer på om ikke lovverket er tydelig nok, eller de som styrer og tar beslutninger ikke kjenner det. Som lege gjennom 24 år, har jeg inngående kjennskap til det lovverket siden det regulerer mitt virke.
Veldig frustrerende! Men, så håper jeg da, at de leser dette innlegget og kanskje utvikler sin rolle i henhold til norsk lov, og ikke utfra noe annet. Den loven jeg refererer til er tross alt 13 år gammel, så holdningene burde allerede være på plass, hvis kunnskapen lå i bunne. Tragisk tilfelle av ignoranse og forsømmelse av forvaltning av et meget grunnleggende og omfattende lovverk i forhold til helsepolitikk og rettigheter.
Kunnskap er makt heter det så fint, men når når de som tar beslutninger ikke innehar relevant kompetanse, bare makt, ja da må det gå galt.

Fri og bevare meg vel, for å bli gammel, syk og hjelpetrengende i Aurskog Høland kommune. En kommune som behandler folk i strid med menneskerettigheter, og pasient RETTIGHETSloven Rettsløse samfunn er ikke av det gode. Jeg blir “syk” av den eldrepolitikken som praktiseres her, og for den saks skyld i det ganske land. ER vi virkelig i Verdens rikeste land, og skåret av andre Europeiske land, som det beste land i Europa å bo i?

Dr.Grethe Sofie Frog
Leder av Borgerpartiet

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Litt av mitt liv, visjon for oppstart av mitt arbeide for en bedre fremtid og rettferdighet (VIDEO)

Jeg føler det er på tide for deg og alle tilhengere av bloggen til å lære mer om meg og årsaken bak mitt arbeid og brennende lidenskap for å endre vårt samfunn til et bedre sted for våre barn å vokse opp i med fred og harmoni med hverandre.

Vennligst les min kommentar nedenfor videoen min 🙂

Teksten under er min ideer når jeg lagde denne videoen i 2010.

Hei og velkommen til en liten del av mitt liv. Det har vært mye som har skjedd i mitt liv som jeg vil dele med deg hvis du vil vite mer, da er det bare å gi meg tilbakemelding på dette. Denne videoen er bare en liten brøkdel av det jeg har å dele med deg.

Jeg er veldig opptatt av urettferdighet i Norge og resten av verden. Jeg har vært på Facebook siden november i 2009 http://www.facebook.com/vjindigovidar.paulsrud og har vært med på en del debatter og bygget opp masse erfaringer som er i tillegg til livets skole som jeg selv har vært med på.
Jeg har såkalt ADHD = ABBA (Absolutt Begavet Bare Annerledes) og har masse kunnskap og tanker på dette området som jeg gjerne deler med deg.

Jeg har delt mye av dette på min side og i tillegg laget en del videoer for å komme ut med en del budskaper. Det er mange som har andre ting som jeg deler på min side for å glede så mange som mulig og for å fange opp hva mine venner setter pris på og gir en glede i deres hverdag. Derfor kan det være litt vanskelig å finne mine personlige budskap som jeg gjerne deler med deg, så igjen gi meg beskjed så skal jeg gi deg dem en etter en slik at du kan bli litt mer kjent med meg og mine tanker.

Ønsker deg en riktig fin dag
Mvh Vidar T. Paulsrud

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

BORGERPARTIET – Borgerrettigheter, bekjempelse av fattigdom, boligbygging, borgerlønn, menneskerettigheter og naturvern osv.

Illustrasjonsfoto

KORT OM MEG (VJ Indigo Vidar Paulsrud)

Jeg har selv vært med på livets skole på godt og vondt. Startet med en side på Facebook i november 2009. Denne siden brukte jeg for å lære mer rundt vår generelle samfunnsproblematikk osv. Jeg fikk mange gode venner som ga meg personlig informasjon osv som jeg igjen delte på min side. Det ble masse diskusjoner og vi var mange som lærte utrolig mye ut av dette.

FOR EN BEDRE FREMTID.

Nå er tiden for diskusjoner i stor skala forbi, nå er tiden inne for handlinger.

Har tatt opp igjen kontakten med MonaLisa Solheim som sikkert mange av dere også skjenner til.

Hun har lenge håpet å få få fart på sin tankegang for å danne et parti som kan være med på å skape de nødvendige forandringene slik at de som ikke har det lett i vårt samfunn kan få en bedre fremtid.

MonaLisa kom fra Bergen, Hordaland til Bærum, Akershus for å få fart på vårt felles mål.

Grethe Frogopsahl åpnet sitt hus med god mat osv fra fredag tom søndag for å legge en ny slagplan rundt BORGERPARTIET. Dette var påbegynt i 2005, registrert som en interesse org. i 2009.

Dr. Grethe Frogopshal har nå blitt utnevnt til partileder pga hennes enorme kunnskap og struktur for å kunne gagne partiet på best mulig måte for Norges BORGERE. MonaLisa kommer fortsatt til å jobbe sammen med oss og de som kommer til underveis.

Jeg VJ Indigo Vidar Paulsrud kommer til å jobbe sammen med de fleste fremover med video produksjon, blogging og debatter.

REGISTRERING AV PARTIET FOR STORTINGSVALG.

Vi trenger 5000 underskrifter for å kunne registrere dagens organisasjon til et politisk parti for å kunne være med på neste stortingsvalg. Vi trenger din og dine venners tøtte og her er en link som du kan sprinte ut skjemaet for å skrive under og sende dette tilbake til oss, mer info på skjemaet. Beklager denne tungvinte fremgangsmåten men dette er i tråd med partiloven som er fremmet av vårt byråkrati. Er de kanskje redd for nytt blod og utfordrere på tinget?

Gjør jobben mer vanskelig for oss men håper på din støtte og forståelse.  Her er linken under:

http://www.facebook.com/groups/indigojustice/310737589033559/

Adressen du kan sende dette til er:
Borgerpartiet’s registreringskontor
Emma Hjorthsvei 95, 1336 Sandvika.
eller e-mail grethe.frogopsahl@hotmail.com

HAR DU NOE PÅ HJERTET?

Ta gjerne kontakt med oss om du har noe på hjertet, hav enn det måtte være. Vårt arbeide som et parti/frivillig organisasjon kommer til å jobbe med dette arbeidet uavhengig av politisk verv eller ikke og har mange påtenkte strategier og er allerede igang med dette. Mer info kommer etter hvert.

VI TRENGER DEG!

Er du en av de som har masse livs erfaring osv som føler at du kunne tenke deg å være med på å skape en forandring i dette landet i et stort felles nettverk så er du hjertelig velkommen til å være med i vårt parti med de ressursene du selv måtte ønske å bidra med.

Her er en link til Borgerpartiets Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Takk for oppmerksomheten og håper at du kan være med på å spre denne informasjonen videre :-))
Mvh

Vidar Paulsrud

vidarpaulsrud@gmail.com

VIKTIG INFO FRA BLOGG ANSVARLIG – Oversettelses problemer

Hei alle sammen 🙂

Jeg har fått flere henvendelser angående oversettelse som mange ganger er helt på bærtur.
Jeg har fått noen som skal hjelpe meg med dette over helgen. De innleggene som er gjort vil da bli gått igjennom og rettet opp fortløpende.

Nederst på innleggene er det en link du kan klikke for å få original skrift. Noe er på tysk.

Ellers så tar jeg meg en pause fra bloggingen da jeg skal i møte, kommer med gode nyheter om dette etter hvert.

Ønsker dere alle en riktig fin helg

Mvh Vidar