Finanstilsynet bedriver boligpolitikk

Man kan mistenke at den egentlige bakgrunnen for Finanstilsynets sjef sterke politiske utspill er å tvinge Regjeringen og Stortinget ut på den boligpolitiske banen.

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen går nå tydeligvis til korstog mot virkningsmekanismene i boligmarkedet. Bakgrunnen er en frykt for at de høye boligprisene skal eskalere videre til enda høyere relative nivåer. Denne frykten er sikkert velbegrunnet både ut i fra tilsynets og andres ståsted. Problemet er at Finanstilsynet med direktørenes presisering av motivet bak innskjerpede egenkapitalkrav for lånekunder i praksis nå bedriver boligpolitikk. Og det er vel ikke Finanstilsynets oppgave – eller ?

Det lovmessige grunnlaget for Finanstilsynets virksomhet er beskrevet i Lov om tilsynet med finansinstitusjoner (finanstilsynsloven). Hovedoppgavene er klart definerte i lovens § 3. Selv om man legger til grunn en meget bred tolkning av mandatet, er det svært vanskelig å lese ut noe mandat i retning av at Finanstilsynet skal bedrive boligpolitikk. I praksis er det faktisk det nå Finanstilsynet legger opp til.

De nye kravene om 15 prosent egenkapital for lånekunder, og tilhørende innskjerpet overvåking av bankenes praktisering av de nye reglene, kan meget vel forklares og forsvares ut i fra omtanke for bankenes ve og vel. Krisen i de europeiske finansmarkedene er på langt nær over – og det er sikkert svært fornuftig å skjerpe styringskrav overfor alle typer aktører i de norske finansmarkedene.

Når man nå tydeliggjør at de skjerpede egenkapitalkravene også er ment å være et styringsmiddel i boligmarkedet, så er dette rett og slett oppsiktsvekkende. Uansett ståsted i forhold til boligmarkedet så kan det objektivt slås fast at virkningsmekanismene i dette markedet er svært mange og sammenvevd i til dels svært komplekse tilbuds- og etterspørselsfaktorer. En helhetlig boligpolitikk må nødvendigvis speile denne kompleksiteten.  Hvilket betyr at om man ad politisk vei igjen ønsker å målstyre dette markedet, – så er man avhengig av å ta i bruk flere virkemidler samtidig.

Finanstilsynets variant av boligpolitikk er å la en gruppe ta hele byrden, – det vil si de som er på vei inn i boligmarkedet. Dette ved at det i praksis kun er førstegangskjøpere som rammes av de nye egenkapitalkravene. Vi andre som allerede er boligeiere kan i praksis bare juble over de reglene som hjelper oss til å «trekke stigen opp etter oss».

De virkelige taperne i dette politiske spillet er unge førstegangskjøpere uten rike foreldre.  Motsatt – de reelle vinnerne er de som i dag eier en eller flere «ekstraboliger» for utleie. Det er ikke slik at mennesker på vei inn i boligmarkedet kan velge selv å bo hjemme lenger eller bo billig en periode  for å spare opp egenkapital. I praksis er man prisgitt et leiemarked hvor leieprisene er høyere enn noensinne – og hvor veksten de neste årene garantert vil bli relativt enda høyere enn i eiemarkedet. Det å være utleiebaron er i dag mer lønnsomt enn noensinne – i praksis et Kinderegg (tre ting på en gang).

  • – For det første får man en direkte skattefordel om man omplasserer formue fra annen aktiva over til bolig
  • – Dernest er leieprisene i dag i storbyene så høye at de langt på vei betaler direkte eventuell rente og kapitalkostnader
  • – Til sist kan man relativt trygt forvente fortsatt langsiktig vekst i eiendomsverdiene (gitt fortsatt lav boligproduksjon og høy befolkningsvekst/endring).

Man kan mistenke at den egentlige bakgrunnen for Finanstilsynets sjef Morten Baltzersens sterke politiske utspill er å tvinge Regjeringen og Stortinget ut på den boligpolitiske banen. Det er faktisk fremdeles slik at det er de som kontrollerer det meste av mulige virkemidler i forhold til boligmarkedet. Sannsynligvis ser Baltzersen selv at hans bidrag i boligpolitikken nødvendigvis blir for smalt og at det bør følges opp med et bredere virkemiddelapparat – om det finnes politisk vilje.

Om man for eksempel hadde fulgt opp økte egenkapitalkrav med sterke stimuli i forhold til bygging av studentboliger og andre utleieboliger, så kunne man faktisk aktivt bidratt til å ta ned presset i leiemarkedet og forenklet mulighetene til å spare opp egenkapital. I tillegg ville et slikt tiltak også ledet til at svært mange utleiebaroner ville ha solgt ut sine ekstraboliger i markedet.

Man kunne også supplert egenkapitalkravene med kraftig forbedrede spareordninger i forhold til førstegangskjøp av egen bolig. Videre kunne man utvikle midlertidige stimuli i forhold til nyproduksjon av boliger rent generelt.

Om man ad politisk vei ønsker å hjelpe til med Finanstilsynets boligpolitikk, så kan det jo tenkes at en og annen politiker kunne tenke seg å fordele innskjerpingsbyrden også på eksisterende boligeiere. Da ville man i så fall kunne utvide virkemiddelapparatet betraktelig. Man kunne for eksempel tenke seg at skatt på egen bolig ble noe mer likeverdig andre skatteklasser. Kanskje skulle man gjøre noe med det svært gavmilde rentefradraget, eller hvorfor ikke tenke seg en form for gevinstskatt ved salg av egen bolig ?

Problemet med slike forslag er selvsagt at de i praksis er svært upopulære og ville dessuten rammet et flertall av det norske folk – og da er det vel like greit å klarlegge mandatet og overlate til Finanstilsynet å bedrive en smal og urettferdig boligpolitikk på vegne av oss alle ?

Ønsker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken og del den videre er du snill: Mvh BORGERPARTIET og Vidar
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Her er en link til BORGERRETTIGHETSPARTIET / BORGERPARIETS Facebook gruppe
http://www.facebook.com/groups/386985903641/?fref=ts

Kilde:
E24
Bjørn-Erik Øye
Publisert: 07.01.2012
http://e24.no/kommentarer/spaltister/finanstilsynet-bedriver-boligpolitikk/20138612

Reklamer

Tagget:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: