Borgerlønn – nøkkelen til innovasjonssamfunnet?

GRUNNLØNN FOR ALLE. Borgerlønn-tanken vinner tilslutning fra stadig flere innenfor politikk og akademia.

Rolf Lunheim Kunnskapsfabrikken Professor Ii, Industriell Økonomi Og Teknologiledelse Ntnu, Trondheim

Lønnsom reform. I Tyskland er det nylig utgitt en debattbok med tittelen «Inntekt for alle» (Einkommen für alle). Boken argumenterer for snarlig innføring av en betingelsesløs minsteinntekt for alle tyske borgere. Forfatteren hevder dette vil være den mest nødvendige og lønnsomme sosiale reform i vårt århundre.Det oppsiktsvekkende ved «Inntekt for alle» er at forfatteren, Götz W. Werner, er toppsjef for farmasikonsernet DM og en av Tysklands mest vellykkede forretningsmenn. Hva får en gründer og bedriftsleder til å ta til orde for en betingelsesløs garantert inntekt for alle, uavhengig av livsførsel og arbeidsinnsats?

Fornyelse.

Utgangspunktet er at arbeid ikke er hva det var i jordbruks- og industrisamfunnet. I en moderne kunnskaps- og tjenestebasert økonomi kan lek, kunstnerisk utfoldelse, fritidssysler og omsorg reelt sett være mer verdiskapende arbeid enn aktiviteter som finner sted innenfor rammen av en formell jobbsituasjon. Fremtidens økonomi vil i økende grad bygge på enkeltmenneskets frihet til eksperimenterende læring og fornyelse – et hensyn det tradisjonelle arbeidslivet kun i begrenset grad kan ivareta.Mye av det vi i dag hegner om som arbeidsplasser, i offentlig og privat sektor, burde snarere omtaltes som «inntektsplasser», skriver Götz Werner. De fleste av oss kjenner trolig til mennesker som vet med seg selv at de ikke virker på sitt beste i en arbeidssituasjon, men som tviholder på en inntektsplass av hensyn til eget og sine nærmestes utkomme. Dette er en situasjon vi ikke kan ta oss råd til i fremtiden, hevder forfatteren av «Inntekt for alle». Med få unntak har verdenssamfunnet kommet til at kapital arbeider best om den kan bevege seg dit muligheten for avkastning antas å være størst. I forhold til arbeid, derimot, har vi bibeholdt en tenkning og kultur med røtter i føydalsamfunnet, bl.a. ved å knytte sosiale rettigheter til ansettelsesforhold.

Valgfrihet.

I avanserte samfunn er knapphetsfaktoren i økende grad kunnskap, kreativitet og fornyelsesevne, snarere enn finansielle ressurser. Det er derfor nødvendig å tilrettelegge for at menneskelige ressurser kan nyte godt av de samme frihetsgrader som kapital. Bedriftslederen Götz Werner, med mer enn 20 000 ansatte på lønningslisten, tar således til orde for at enkeltmennesker fritt bør få velge om de vil investere evner og energi i lønnet arbeid, eller forrente personlige ressurser gjennom andre former for aktivitet.Forutsetningen for en slik reell frihet for alle er innføring av en betingelsesløs grunninntekt som ivaretar enkeltmenneskets basisbehov. Det er avgjørende at grunninntekten er betingelsesløs og fritt kan suppleres med arbeids- eller kapitalinntekt. Dette vil fremtvinge en hensiktsmessig strukturell endring i arbeidsmarkedet: Det vil bli attraktivt å ta lavt lønnet arbeid dersom dette oppleves som tilstrekkelig meningsfullt og utviklende. Arbeidsgivere som har lite å tilby i form av trivsel og utviklingsmuligheter, vil derimot måtte kompensere for dette ved å tilby høyere lønninger.

Respekt.

Avhengighetsrelasjoner og frykt for utstøting vil få mindre spillerom i arbeidslivet, noe som vil gi oss sunnere og mer kreative organisasjonskulturer. Og viktigst av alt: Omsider vil vi legge bak oss en uverdig og undertrykkende veldedighetstenkning i forhold til de svakeste blant oss, som ikke lenger vil tvinges til tiggergang til sosialkontoret, men respekteres som likeverdige medborgere og bidragsytere.En betingelsesløs grunnlønn kan vise seg å være den eneste farbare vei for å møte de utfordringer tiltagende globalisering innebærer for nærings- og arbeidslivet. Modellen innebærer en optimal og kostnadseffektiv balanse mellom fleksibilitet og sosial trygghet («flexisecurity») som grunnlag for innovasjon og konkurransekraft.

Paradisisk.

Budskapet fra forretningsmannen og bedriftslederen Götz Werner er utvetydig: Videre utvikling av vårt samfunn og næringsliv forutsetter mennesker som er frie til å forme sine egne liv. I økonomisk forstand er kapitalismen så eventyrlig vellykket at «paradiset» allerede er ankommet. Vi har bare ikke forstått det. Tiden er moden for å omsette hevdvunne prinsipper om menneskeverd og menneskerettigheter i praksis gjennom en betingelsesløs grunninntekt for alle.

Ønker du en endring for fremtiden? Vennligst følg denne linken:
https://borgeralliansen.wordpress.com/2012/10/03/borgerpartiet-borgerrettigheter-bekjempelse-av-fattigdom-borgerlonn-menneskerettigheter-og-naturvern-osv/

Kilde: Aftenposten – Publisert: 06.des. 2007 17:00
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2139181.ece

Reklamer

Tagget:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: